• IMG_9197
|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปภาพ
ดอยสุเทพ 30 นาที สวนสัตว์เชียงใหม่ 15 นาที ตลาดวโรรส(กาดหลวง) 15 นาที
     
บ้านถวาย 20 นาที ถนนคนเดินวัวลาย(วันเสาร์) 2 นาที พืชสวนโลก 5 นาที
     
ไนท์ซาฟารี 5 นาที ไนท์บาร์ซ่า 10 นาที ดอยอินทนนท์ 1 ชั่วโมง 30 นาที
     
สนามกอล์ฟต่างๆ 30 นาที ถนนคนเดินท่าแพ (วันอาทิตย์) 10 นาที ร่มบ่อสร้าง สันกำแพง 20 นาที