• IMG_9197
|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานที่ท่องเที่ยว

 

  บ้านถวาย
     


 

 
 

 

"หมู่บ้านถวาย" หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้า จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ "บ้านถวาย" เป็นแหล่งศิลปะหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างผลงานไม้แกะมากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและต่างประเทศ อันเป็นสถานที่ที่นำมา ซึ่งชื่อเสียงของชาวบ้านถวาย และเมื่อกล่าวถึง "งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้" บุคคลทั่วไปทุกคนจะต้องนึกถึง "บ้านถวาย" อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเหตุว่า งานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้ ของบ้านถวายนั้น เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ทำขึ้นด้วยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก และด้วยเหตุผลนี้ ในปี พ.ศ.2547 จากนโยบายหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลของรัฐบาล บ้านถวายได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็น "หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ" ของประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น " หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)" แห่งแรกของประเทศไทย


นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ จะได้พบกับ การสาธิตในทุกขั้นตอน ได้แก่
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
การสาธิต ลงรักปิดทอง
การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
การแข่ง "สุดยอดสล่าไม้"
ชมขบวนแห่ลูกแก้ว ในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่


ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย และศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง
ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านถวายที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของงาน แกะสลักที่แท้จริง มีร้านค้าหัตถกรรมอยู่บริเวณสองข้างคลองชลประทาน มีการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ภายใต้บรรยากาศวิถีชีวิตหมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า เป็นจุดรวมความหลากของงานด้านศิลปหัตถกรรม มีสินค้าหลายประเภทให้เลือกชม ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักเป็นรูปสัตว์ รูปเทวดา รูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ ตลอดจนของตกแต่งบ้านอีกมากมาย อันได้แก่ ดอกไม้, กรอบรูป, กรอบกระจก, โคมไฟ, ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบต่าง ๆ รวมถึงแจกันดอกไม้หลายขนาด ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพส่งออก และอื่น ๆ