• IMG_9197
|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานที่ท่องเที่ยว

 

  ตลาดวโรรส (กาดหลวง)
     


 

 
 

 

 

ตลาดวโรรส (กาดหลวง) จ.เชียงใหม่ สถานที่ตั้งอยู่ที่ ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทิศเหนือติดถนนช้างม่อย ทิศใต้ติดตรอกเล่าโจ๊ว ทิศตะวันออกติดถนนวิชยานนท์ และ ทิศตะวันตกติดถนนข่วงเมรุ คน มักเข้าใจว่า ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง คือรวมทั้งบริเวณตลาดต้นลำไยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม และ ตลาดดอกไม้ด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดดอกไม้เป็นของเทศบาล และตลาดต้นลำไยก็บริหารโดยอีกบริษัทหนึ่ง

ข้อมูลทั่วไปของตลาดวโรรส
 
- บริหารงานโดย บริษัทเชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด (ในเครือหสน. อนุสาร)
- สร้าง ขึ้นเป็นรูปแบบตลาดเมื่อ พ.ศ. 2492 อาคารปัจจุบันสร้างเสร็จปี 2515 ออกแบบโดย ศ. อัน นิมมานเหมินท์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตัวอาคารมีสามชั้น อีกทั้งมีชั้นใต้ดิน และชั้นลอย มีแผงทั้งหมดประมาณ 500 แผง
ชั้นใต้ดิน ขายอาหาร และเครื่องดื่ม เด่นที่ขนมจีนซึ่งมีหลายร้านให้เลือก
ชั้น 1 ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร ผักสดและผลไม้เมืองหนาว
ชั้นลอย 1 1/2 มีส่วนที่เป็นเขียงหมู และด้านหน้าที่ขายเสื้อผ้า รองเท้า และพวกเครื่องนอน
ชั้น 2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ และรับจ้างตัดเย็บผ้า
ชั้นลอย 2 1/2 เสื้อผ้าเมือง และรองเท้าแฟชั่น ปัจจุบัน ลานตรงกลางจัดเป็นลานโปรโมชั่น ขายสินค้าลดราคา
ชั้น 3 เสื้อผ้าพื้นเมืองและเสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า และมีร้านขายอาหาร เครื่องดื่มตามสั่ง และห้องสมุดสำหรับเด็กอยู่ชั้นนี้ด้วย
- มีร้านทำผมสองร้านในตลาด ร้านแรกอยู่ชั้น 2 1/2 อีกร้านอยู่ที่ชั้น 3 ข้างห้องสมุด
- ทางตลาดได้ทำการกำจัดกลิ่นอาหารโดยการแบ่งโซนสำหรับทอดหมูและไส้อั่ว โดยทำท่อดูดกลิ่นและควันขึ้นใหม่
- ก่อน งานราชพฤกษ์ ทางตลาดได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำชั้นหนึ่ง และมีการจัดทำห้องน้ำคนพิการไว้ด้วย ปัจจุบัน มีห้องน้ำสามจุด ทั่วตลาด (ชั้นละหนึ่งจุด แยกชายหญิง)
- ทางตลาดได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับห้าดาวจากทางเทศบาล ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา