• IMG_9197
|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานที่ท่องเที่ยว

 

  ถนนคนเดินวัวลาย
     


 

 


 

ถนนคนเดินวัวลาย
อยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. พ่อค้าแม่ค้า เป็นคน พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนวัวลายเป็นส่วนใหญ่ จึงมีขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านทำ เครื่องเงิน ซึ่งทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้า พื้นเมืองมากมายให้ เลือกสรร